RAČUNOVODSKI SERVIS
RAČUNOVODSTVO
FINANČNO & DAVČNO SVETOVANJE
Našim naročnikom že več kot 20 let nudimo strokovne
in celovite računovodske storitve.

Naše dejavnosti

- vodenje glavne in pomožnih knjig
- vodenje evidence osnovnih sredstev in obračun amortizacije
- obračun plač in drugih prejemkov
- obračun DDV
- obračun obresti
- priprava IOP, opominov in izvršb
- izdelava medletnih in letnih poročil (bilanca stanja in uspeha, davčne bilance, poslovna poročila)
- knjigovodstvo.

- svetovanje s področja davka na dobiček pravnih oseb
- svetovanje s področja davka na dodano vrednost
- svetovanja s področja dohodnine
- svetovanje na področju izbire virov financiranja
- svetovanje na področju naložbe finančnih sredstev
- izdelava dokumentacije za pridobitev posojil
- svetovanje pri nakupu in prodaji podjetja
- svetovanje ob prestrukturiranju podjetja
- priprava strateških in poslovnih načrtov
- vrednotenje delnic ter drugih sredstev
- varovanje pred tveganji

- spremljanje kadrovskih evidenc
- priprava delovno pravnih aktov za podjetja
- priprava izvedbenih aktov
- predlogi kadrovskih postopkov
- vodenje personalnih map
- priprava dokumentacije ob sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja
- priprava dokumentacije za javni razpis za zaposlitve

Želite, da vam pripravimo ponudbo sodelovanja z nami?

Ponudba za vas ni obvezujoča, zaupane podatke pa bomo uporabili izključno za izdelavo te ponudbe.

Zakaj izbrati nas?

 • strokovnost, natančnost in ažurnost
 • bogate dolgoletne izkušnje
 • upoštevanje zakonodaje in sledenje spremembam
 • stalno ter sprotno izobraževanje
 • prilagodljivost individualnim potrebam naših strank
 • zavarovana strokovna odgovornost

Naše dejavnosti

 • Celovite računovodske storitve
 • Knjigovodstvo
 • Davčno svetovanje
 • Finančno svetovanje
 • Kadrovsko svetovanje
 • Uporaba programa VASCO